Global platform for Cities of Learning
Playlist All activities Login Sign up
9

Savanorių – korepetitorių programa

M. K. Čiurlionio g. 21, Vilnius 03101, Lithuania
Join
OverviewBadges

Savanorių – korepetitorių programa

M. K. Čiurlionio g. 21, Vilnius 03101, Lithuania
JoinPersonal development

Content

Kviečiame visa širdimi įsitraukti į aktyvią, ilgalaikę savanorystę vaikų globos namuose, dienos centruose bei socialinę riziką patiriančiose šeimose. Tapti korepetitoriumi ir draugu, padėti mokytis ir augti, įkvėpti vilties ir užmegzti ryšį – taip galima apibūdinti šios veiklos esmę.

Tapk savanoriu – korepetitoriumi. Lankykis vaikų globos namuose arba dienos centre ir mokyk savo mokinį to dalyko, kurį išmanai geriausiai! Gali mokyti mokykloje dėstomų dalykų: lietuvių, matematikos, anglų, chemijos, fizikos… arba pasiūlyk mums originalią idėją – savo pamoką.

Šia programa siekiame:
  1. Skatinti jaunimo domėjimąsi menu, kultūra, mokslu, padėti užpildyti mokymosi spragas, gilinti akademines žinias, išmokyti efektyvesnio savarankiško mokymosi, atsakomybės, padėti suprasti išsilavinimo vertę, suteikti žinių apie aukštojo mokslo galimybes, profesinę orientaciją, padėti ruoštis brandos egzaminams.
  2. Mažinti jaunimo socialinę atskirtį visuomenėje, skatinti jo pasitikėjimą savimi ir padėti (re)integruotis į švietimo sistemą, darbo rinką bei gyvenamąją aplinką.
    
KAIP TAPTI SAVANORIU? 1 žingsnis – Registracijos anketos užpildymas: http://nibd.lt/registracijos-anketa/

2 žingsnis – dalyvavimas informaciniame susitikime, kurio metu pristatomas „Ne imti, bet duoti“ veikos pobūdis, ypatumai bei įsipareigojimai. Su kiekvienu norinčiu savanoriauti vyksta individualus motyvacinis pokalbis.

3 žingsnis – atranką praėjusių savanorių dalyvavimas įvadiniuose savanorių mokymuose, kurių metu savanoriams suteikiamos bazinės žinios apie darbo su jaunuoliais specifiką ir pobūdį. Pasirašomos savanoriškos veiklos sutartys mažiausiai vienerių mokslo metų laikotarpiui.

4 žingsnis – savanorio lydėjimas į savanorį priimančią organizaciją (vaikų globos namus / dienos centrą), arba pas vaiko globėjus / įtėvius, supažindinimas su priskirtu jaunuoliu, savanorį priimančios organizacijos (vaikų globos namų / dienos centro) struktūra, ypatumais, administracija, taisyklėmis. Lydi savanorio mentorius.

5 žingsnis – atsakingas ir sąžiningas savanoriškos veiklos vykdymas savanorį priimančioje organizacijoje ne mažiau kaip 2 val. per savaitę, susitinkant su jaunuoliu visus mokslo metus, taip pat dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo kursuose, kompetencijų tobulinimo seminaruose. Iškilus bet kokiems klausimams ar problemoms, savanoris gali kreiptis į savo mentorių, kuris visada suteiks pagalbą 🙂

Material

  • Savanorių – korepetitorių programa

Get activity badge

Get activity badge subtitle
Not published yet

Savanorių – korepetitorių programa Get this badgeLocation

M. K. Čiurlionio g. 21, Vilnius 03101, Lithuania

Badges 9

Skills

ESCO#social interaction
ESCO#teamwork principles
ESCO#social interaction
Personal development
Added to playlist (0)
Time to complete: 1 year
Share:

Organisers

VšĮ „Ne imti, bet duoti“
Badgecraft
Badgecraft hosts this platform and develops it together with leading educational organisations. The European Union's programme Erasmus+ granted co-funding for building the first version of this platform. Contact support@badgecraft.eu.
Platform
Change to another language:
Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union
HomeAll activitiesPlaylistMap