Global platform for Cities of Learning
Playlist All activities Login Sign up
1

Kompetenčni okvirji za mladinske delavce

Join
OverviewBadges

Kompetenčni okvirji za mladinske delavce

JoinPersonal development

Content

KOMPETENCE so opredeljene kot kombinacija znanj, spretnosti in odnosov/stališč, ki ustrezajo okoliščinam. Ko pa govorimo o kompetenčnih modelih, lahko sledimo veliko različnim, a sorodnim kompetenčnim okvirjem, ki so uporabni in pomembni za mladinske delavce.

Get activity badge

Get activity badge subtitle

Kompetenčni okvirji za mladinske delavce Get this badge

KOMPETENCE so opredeljene kot kombinacija znanj, spretnosti in odnosov/stališč, ki ustrezajo okoliščinam. Ko pa govorimo o kompetenčnih modelih, lahko sledimo veliko različnim, a sorodnim kompetenčnim okvirjem, ki so uporabni in pomembni za mladinske delavce. Prejemnik značke je pregledal dokumente in raznolike kompetenčne okvirje, ki se nanašajo na mladinsko delo in razume njihov namen, podobnosti in razlike.
Tasks
Task no. 1
Issued by organiser or scanning QR code
Sodeluj v aktivnosti.

Badges 1

Skills

ESCO#Transversal skills/competences
ESCO#adult learning
ESCO#self-reflection
ESCO#support self management
Personal development
Added to playlist (1)
Time to complete: 2 hours
Share:

Organisers

TiPovej!

Used in playlists

Kompetence mladinskega delavca in njihovo beleženje
TiPovej!
publishedCreated on Ljubljana City of Learning
Badgecraft
Badgecraft hosts this platform and develops it together with leading educational organisations. The European Union's programme Erasmus+ granted co-funding for building the first version of this platform. Contact support@badgecraft.eu.
Platform
Change to another language:
Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union
HomeAll activitiesPlaylistMap