Σχετικά με εμάς
Playlists
Εγγραφή
1

A Mental Health Destigmatization Workshop

Συμμετοχή
Σφαιρική ΕικόναΣήματαΥποστήριξη

A Mental Health Destigmatization Workshop

Συμμετοχή

Σχετικά

In the context of mental health stigma among young people, it's important to consider whether seizing the moment to seek help or support is appropriate and safe. Due to the stigma surrounding mental health, some young people may hesitate to seek help or support when they need it, which can lead to negative consequences. However, if an opportunity arises to seek help or support from a trusted source, it can be worthwhile to seize that moment and take action towards improving one's mental health. Ultimately, it's important to prioritize one's well-being and make decisions that align with that priority.

Seizing the moment can be a great opportunity to take action, but it can also have negative consequences if not thought out carefully. It's important to weigh the potential risks and benefits before making a decision. Sometimes, it may be better to wait and gather more information or consider other options before taking action.

Stigma around mental health among young people can be explained as a negative or unfair way of thinking or talking about mental health issues. This stigma can lead to shame, embarrassment, and fear of judgment for those who are struggling with mental health problems. Stigma can also prevent young people from seeking the help and support they need, leading to negative consequences for their mental health and well-being. It's important to combat mental health stigma by educating ourselves and others, promoting empathy and understanding, and seeking help and support when needed.


General knowledge about mental health stigma in Europe:
 • Mental health stigma is a pervasive issue in Europe, with negative attitudes and discrimination towards people with mental health conditions being common in many countries.
 • Stigma can manifest in various ways, such as fear, exclusion, bullying, and labeling people with mental health conditions as "crazy" or "weak."
 • Stigma can also prevent people from seeking help or disclosing their mental health issues due to the fear of being judged, rejected, or discriminated against.

Υλικό

 • Exercise sheet

Αποκτήστε το σήμα δραστηριότητας

Breaking Barriers Αποκτήστε αυτό το σήμα

Πληροφορίες σήματοςΥποστηρίξεις

Breaking Barriers: One by One


 • Stigma is a social construct that refers to negative attitudes, beliefs, and stereotypes that are associated with a particular characteristic or group of people. In the case of mental health, stigma can arise from misunderstandings and misconceptions about the nature and causes of mental illness.
 • Mental health is a state of well-being that includes emotional, psychological, and social aspects. Mental health conditions are illnesses that affect one's thoughts, emotions, and behavior, and can range from mild to severe.
 • Destigmatization is the process of reducing the negative attitudes and stereotypes associated with mental health conditions. It involves educating people about mental health, challenging stigmatizing beliefs, and promoting positive attitudes and understanding.

This exercise is designed to help young people understand the importance of mental health, destigmatize mental health conditions, and encourage open dialogue about emotions and mental well-being.

Εργασίες
Αρ. Εργασίας 1
Εκδίδεται από τον οργανωτή ή σάρωση κώδικα QR
 1. Introduction to the topic of mental health and why it's important.
 2. Participants write down and share their current emotions.
 3. Brainstorm common stigmas and stereotypes associated with mental health conditions and create alternative, positive messages.
 4. Small group discussions on how to take care of mental well-being.
 5. Group presentations on self-care practices.
 6. Wrap-up and encouragement to talk about mental health when needed.

If you feel okay with it, you can share your reflection on the activity here. Do not feel obligated to share it, that is up to you.

Δεξιότητες

ESCO
#promote mental-health
ESCO
#promote mental health
#Mental Health Promotion
ESCO
#identify mental health issues
Προσωπική ανάπτυξη
Προστέθηκε στην playlist (0)
Κοινοποίηση:

Διοργανωτές

Breakthrough
Η Badgecraft φιλοξενεί αυτήν την πλατφόρμα και την αναπτύσσει μαζί με κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγχρηματοδότησε την κατασκευή της πρώτης έκδοσης αυτής της πλατφόρμας. Επικοινωνήστε με το support@badgecraft.eu.
Πλατφόρμα
Αλλαγή γλώσσας:
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αρχική σελίδαΧάρτηςΔραστηριότητεςPlaylists