Σχετικά με εμάς
Playlists
Εγγραφή
4

Into action

Συμμετοχή
Σφαιρική ΕικόναΣήματαΥποστήριξη

Σχετικά

A great idea without execution has no value! Entrepreneurship is when you act upon opportunities and ideas and transform them into value for others. To transform ideas into value requires concrete action. This means you have to move, go for it and take action to make things happen, to realize your dream, to feel success, to create value for yourself, your surroundings, your community or even for the world. 

This Into Action Playlist is one of the 3 learning playlist we developed to help you create awareness, activate, train and develop a entrepreneurial mind, attitude and skills.

This playlist includes activities to support you to understand what it takes to go into action or realize things and the skills/steps you need to know about and go through to make sure you succeed. 

The activities on this playlist are based on Entrecomp (The Entrepreneurship Competence Framework) The  Entrecomp framework identifies entrepreneurial competences which are seen as transversal competence. Transversal competences are competences that applies to all spheres of life: from nurturing personal development, to actively participating in society, to (re)entering the job market as an employee or as a self-employed person, and also to starting up ventures (cultural, social or commercial). This competence model is used to define the Open Badges that you can earn during this learning playlist.

Why should you do this playlist
To understand how you can recognize and strengthen entrepreneurial traits and skills in yourself. And to be aware about how to take advantage of them. Within this playlist you will be aware and work on the all necessary steps to assess your ability to get  “into action”   
Activity 1.Taking the initiative: You will practice how to get started and Go for it 
Activity 2. Planning  & Management: You will practice how to Prioritize, organize and follow up 
Activity 3. Coping with uncertainty, ambiguity and risk, You will practice decision making and  dealing with uncertainty, ambiguity and risk
Activity 4. Working with others: you will practice how to Team-up, collaborate and network
Activity 5. Learning through experience: you will Learn by doing 

For each completed activity you can earn a micro-credential badge. When all steps are fulfilled you will earn the Playlist Into Action Badge. Within this playlist you will be aware and work on the all necessary steps to assess your ability to get  “into action”   

Good luck and have fun!

There are two other playlist where you can learn and show how to be entrepreneurial: 
  • Learning Playlist Ideas and Oportunities
  • Learning Playlist The Entrepreneurial Resources Box

Εκκρεμείς δραστηριότητες

Ολοκληρώστε τις παρακάτω δραστηριότητες, κερδίστε σήματα και θα δείτε την πρόοδο της playlist σας να ενημερώνεται
Taking the initiative
Υποχρεωτικό
Άγνωστη διάρκεια
Προβολή πλήρους δραστηριότητας

Δεξιότητες

EntreComp
#Take actions
Δραστηριότητες: 3
Ξεκίνησε: 3
Η playlist ολοκληρώθηκε: 0
Κοινοποίηση:

Διοργανωτές

Curacao Island of Learning
Η Badgecraft φιλοξενεί αυτήν την πλατφόρμα και την αναπτύσσει μαζί με κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγχρηματοδότησε την κατασκευή της πρώτης έκδοσης αυτής της πλατφόρμας. Επικοινωνήστε με το support@badgecraft.eu.
Πλατφόρμα
Αλλαγή γλώσσας:
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αρχική σελίδαΧάρτηςΔραστηριότητεςPlaylists