About
Playlists
Sign up
5

Leergebied®

Wednesday, April 20, 2022 13:00 - Jul 6, 17:00
Add to calendar
Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel, Netherlands
Join
OverviewBadges

Leergebied®

Wednesday, April 20, 2022 13:00 - Jul 6, 17:00
Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel, Netherlands
Join

Content

In een cursus van 10 middagen leer je, samen met andere inwoners van 15 tot 99 jaar, hoe je via design thinking belemmeringen kunt omzetten in kansen. Je leert nieuwe mensen kennen, waarmee je deze vaardigheid in teamverband gaat oefenen en gaat toepassen door oplossingen te bedenken voor een lokaal leefbaarheids- of duurzaamheidsvraagstuk. Jij bouwt daardoor mee aan een leefbare toekomst in jouw gemeente. De nieuwe vaardigheden worden beloond met Open Badge certificaten. Jongeren kunnen deelnemen als Maatschappelijke Diensttijd

Get activity badge

3

Deelname aan Leergebied® Get this badge

You have to get all badges from the list below
De houder van deze badge heeft gemotiveerd en actief deelgenomen aan de cursus Design Thinking van Leergebied®. In de cursus heeft de deelnemer aan de hand van de Dutch Design Delta aanpak ervaring opgedaan in het omzetten van belemmeringen in kansrijke, innovatieve oplossingen. De deelnemer heeft in een multigenerationeel team samengewerkt aan oplossingen voor een lokaal Duurzaam Ontwikkelingsdoel (SDG) en daarmee een bijdrage geleverd aan duurzame ontwikkeling.

Deze badge is toegekend na het behalen van de volgende drie deel certificaten:
  • Design Thinking | Probleemoplossend handelen
  • Samenwerken in een divers team
  • Open Mindset | Growth Mindset

De ontvangst van deze badge is onderschreven door onze gecertificeerde Dutch Design Deltas facilitators en peer reviewed door de teamleden van de badge-houder.
Tasks
Task no.1
Issued by organiser or scanning QR code
De 3 deeltaken voor deze badge zijn succesvol volbracht #designthinking #growthmindset #samenwerken. De houder heeft #ondernemerschap getoond en gewerkt aan de eigen #persoonlijke ontwikkeling.

Location

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel, Netherlands

Skills

ESCO
#relate empathetically
ESCO
#create solutions to problems
ESCO
#identify opportunities
ESCO
#analyse problems for opportunities
ESCO
#demonstrate curiosity
ESCO
#deal with uncertainty
ESCO
#work in teams
ESCO
#manage feedback
ESCO
#deliver visual presentation of data
ESCO
#create storyboards
ESCO
#Prototyping development
ESCO
#design process
ESCO
#conduct research interview
ESCO
#implement instructions
ESCO
#think creatively
ESCO
#gather experimental data
ESCO
#design user interface
ESCO
#communicate professionally with colleagues in other fields
ESCO
#use communication techniques
ESCO
#corporate social responsibility
ESCO
#be attentive
ESCO
#reflexion
ESCO
#establish collaborative relations
ESCO
#personal development
Creativity and design
Added to playlist (0)
Time to complete: 1 day 16 hours
Share:

Organisers

Stichting Richter Education
Badgecraft hosts this platform and develops it together with leading educational organisations. The European Union's programme Erasmus+ granted co-funding for building the first version of this platform. Contact support@badgecraft.eu.
Platform
Change to another language:
Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union
HomeMapActivitiesPlaylists