About
Playlists
Sign up
4

Tikslas ir vektorius

Join
OverviewBadges

Tikslas ir vektorius

Join

Content

Vienas pagrindinių įgūdžių, siekiant, kad išsipildytų svajonės, norai ir troškimai, būtų įgyvendinintos idėjos ar lydėtų sėkmė, yra gebėjimas nusistatyti tikslus ir jų kryptingai siekti. Juk, geriau pamąsčius, visi pasiekimai mūsų gyvenime yra sudaryti iš mažesnių žingsnių, kuriuos atlikus artėjame prie didelių pergalių. Visos didelės idėjos prasideda nuo pirmo žingsnio, visos kelionės prasideda nuo pirmo žingsnio. Būna taip, kad dėl to, kad kokia nors idėja ar projektas atrodo pernelyg didelis, jauni žmonės sutrinka ir nežino kaip pradėti. Tačiau egzistuoja konkretūs metodai ir instrumentai, kurie gali padėti suskaidyti didelį tikslą į mažesnius, paprastesnius žingsnius. Taigi reguliariai ir nuosekliai atliekant mažesnius žingsnius galima įgyvendinti didelius projektus.

Tikslas – tai ideali, o svarbiausia – reali priemonė, kurią įgyvendinti siekia sąmoningoji arba pasąmoningoji subjekto dalis. Tai galutinis rezultatas, į kurį tikslingai nukreiptas procesas. Tai galimybės artinimas prie visiško užbaigimo ir sąmoningas artėjančio rezultato vaizdinys.

Tikslui siekti yra būtina motyvacija, kuri neatsiejama šio proceso dalis, padedanti sėkmingai užbaigti pradėtą darbą iki galo. Motyvacija gali būti tiek vidinė, kuomet pakanka savo asmeninių jėgų ir resursų, tiek išorinė, kai kiti žmonės, aplinkybės ir sąlygos padeda pasiekti numatytą tikslą.

Iš matematikos pamokų greičiausiai prisimenate, kad vektorius – tai tam tikra atkarpa, kuriai nurodoma aiški kryptis. Kalbant apie vektorių gyvenimo kontekste, turima omenyje vertybinė kryptis ir vertybinė vizija, į kurią žvelgiama kelyje link tikslų. Gyvenimo vektorius nuo tikslo skiriasi tuo, kad tikslas yra konkretus, aiškiai apčiuopiamas ir gali būti įgyvendintas arba ne.

Vektorius – tai abstraktus ir galintis kisti ateities paveikslas, kurio nekinta tik jau minėti vertybiniai ir idėjiniai pamatai, tačiau tikslai ir strategijos tam pamatui įgyvendinti gali keistis.

Šiame mokymosi grojaraštyje turėsite galimybę susipažinti su trimis tikslų išsigryninimo ir siekimo modeliais, kurie ypatingai svarbus, kuriant sėkmingą karjerą.Activities to complete

Complete the following activities, earn badges and you will see your playlist progress updated
1. Briano Tracy „Tikslų dienoraštis“
Mandatory
20 minutes
View full activity

Skills

ESCO
#set goals
ESCO
#achieve goals
ESCO
#test goal progress
ESCO
#identify goals
ESCO
#self-reflection
Activities: 3
Started: 6
Completed playlist: 4
Time to complete: 1 hour 5 minutes
Share:

Organisers

New Dimension in Career Guidance
Badgecraft hosts this platform and develops it together with leading educational organisations. The European Union's programme Erasmus+ granted co-funding for building the first version of this platform. Contact support@badgecraft.eu.
Platform
Change to another language:
Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union
HomeMapActivitiesPlaylists