Apie
Grojaraščiai
Registruotis
1

Find solution

Prisijungti
ApžvalgaŽenkliukai

Find solution

Prisijungti

Apie

Welcome to the "Find Your Solution" workshop, designed to help you explore practical solutions to environmental challenges.

The aim of the "Find Your Solution" workshop is to help participants explore practical solutions to environmental challenges and inspire them to take action towards creating a more sustainable future. The workshop aims to raise awareness about the environmental impact of daily activities and empower participants to modify their habits and routines to reduce their environmental footprint.

The goals of this workshop are to:

  • Encourage participants to assess their daily activities and identify areas where they can make changes to reduce their environmental impact.
  • Inspire participants to brainstorm practical, feasible, and sustainable solutions to environmental challenges.
  • Help participants evaluate potential solutions and choose the most effective and sustainable options for their situation.
  • Empower participants to take action towards implementing their chosen solutions and track their progress towards environmental sustainability.
  • Foster a sense of community and encourage participants to share their success with others and inspire them to take action towards environmental sustainability.
Overall, this workshop aims to empower participants to take responsibility for their environmental impact and make positive changes towards a more sustainable future.


This workshop is designed to be completed online, individually, and at anytime.

Here are some tasks for you to complete:

Task 1: Environmental Assessment
Begin by assessing your daily activities that have an environmental impact. Consider your energy consumption, waste generation, transportation, and food choices. Reflect on how your daily activities contribute to climate change and environmental degradation.

Task 2: Brainstorm Solutions
Next, brainstorm potential solutions to the environmental challenges you identified in the assessment. Consider solutions that are practical, feasible, and sustainable. Think about modifying your daily routines and habits to reduce your environmental impact.
Task 3: Research and Evaluate
Research and evaluate the potential solutions you identified in the previous task. Consider the environmental benefits, feasibility, and cost-effectiveness of each solution. Determine which solutions are the most effective and sustainable for your specific situation.
https://www.instagram.com/go_green_youth_navigator/

Task 4: Take Action
Choose at least one solution from your list and take action to implement it in your daily life. Track your progress and evaluate the impact of your actions. Share your success with others and inspire them to take action towards environmental sustainability.

By completing these tasks, you will be able to identify practical solutions to environmental challenges and take action towards creating a more sustainable future. Remember, every small step counts towards positively impacting the environment. Good luck!

Gauk veiklos ženkliuką

Find solution Gauk šį ženkliuką

Having this badge means that you apply systemic and critical thinking to reflect and better assess information and challenge unsustainability. You are able to scan systems by identifying interconnections and feedback. You frame challenges as sustainability problems to learn about the scale of a situation while identifying everyone involved.

International partners consortium promotes and endorses sustainable learning and living through '#GoGreen - Youth Navigator' activities.
Užduotys
Užduotis nr.1
Išduoda organizatorius arba nuskaitant QR kodą
Participate in activitiy and go through all tasks.

Įgūdžiai

ESCO
#environmental sustainability
ESCO
#ekologija
ESCO
#promoting sustainability
Aplinkosauga ir ekologija
Pridėjo į grojaraštį (1)
Laikas pabaigti: 30 minučių
Dalintis:

Organizatoriai

Smart Idea

Panaudota grojaraščiuose

Here and Now!
Smart Idea
Badgecraft palaiko šią platformą ir plėtoja ją kartu su pagrindinėmis švietimo organizacijomis. Europos Sąjungos programa Erasmus+ dalinai finansavo pirmosios platformos versijos sukūrimą. Susisiekite su mumis support@badgecraft.eu.
Platforma
Pakeisti į kitą kalbą:
Dalinai finansuojamas iš Europos Sąjungos programos Erasmus+
PradinisŽemėlapisVeiklosGrojaraščiai