Σχετικά με εμάς
Playlists
Εγγραφή
3

Here and Now!

Συμμετοχή
Σφαιρική ΕικόναΣήματα

Here and Now!

Συμμετοχή

Σχετικά

In this playlist, you can find two activities. The activities are designed for individuals to complete the given tasks independently and learn new knowledge, in particular, to gain insight into the current situation and what and how they can make a difference in their daily lives in the field of sustainable development and climate change.

From the Facts about Climate Change workshop, learners will gain a deeper understanding of the science behind climate change, the current state of the Earth's climate, and the impact of human activity. They will also learn about the effects of climate change on our planet, including rising sea levels, extreme weather events, and changes in temperature and precipitation patterns. By the end of the workshop, learners will better appreciate this issue's urgency and the role they can play in creating a more sustainable future.

From the Find Your Solution workshop, learners will gain practical tools and strategies for reducing their carbon footprint and mitigating the impact of climate change. They will learn about the most effective solutions for reducing greenhouse gas emissions, including renewable energy, energy efficiency, and sustainable transportation. By the end of the workshop, learners will have a personal action plan for reducing their carbon emissions and positively impacting the environment. They will also better understand the collective actions we can take to address this global challenge.


The Playlist is part of the project #GoGreen - Youth Navigator, ERASMUS+, ref—no. 2021-1-BE05-KA220-YOU-000028629. The project is a partnership of organisations from 7 countries that share the goal of working towards sustainability in youth work activities.
"#GoGreen - Youth Navigator" will first impact participating youth workers and their institutions by raising awareness of the responsibility towards the world's natural capital and resources and practically creating an environment for their transition to organisations that are protagonists of the Green planet. Thanks to the project activities, the participants will learn how to live a sustainable, responsible and environmentally friendly lifestyle in corporate culture – at the same time, they will be able to foster their ICT and digital skills, creative and critical thinking and communication skills.
The peer organisations will benefit from the User's guide – ideas, practical examples and tools that can be incorporated into the daily life of their teams but also used widely during mobility and local activities they organise for young people. Young people worldwide will benefit from the eco-tips – they will practically receive 101 ideas on living more sustainably and responsibly and from the increased quality of youth work. Young people from participating countries will benefit from the eco-labs learning creative ways to be sustainable and responsible. From a long-term perspective, the project will make Erasmus+ activities more environmentally friendly and the sector more mindful of planning and implementing mobility/in-country activities.

This project is co-funded by the European Union. Its contents are the sole responsibility of "#GoGreen" and do not necessarily reflect the views of the European Union.


Εκκρεμείς δραστηριότητες

Ολοκληρώστε τις παρακάτω δραστηριότητες, κερδίστε σήματα και θα δείτε την πρόοδο της playlist σας να ενημερώνεται
Find solution
Υποχρεωτικό
30 λεπτά
Προβολή πλήρους δραστηριότητας

Δεξιότητες

ESCO
#environmental sustainability
ESCO
#environmental science, environmental protection
ESCO
#promote sustainability
ESCO
#ecology
ESCO
#sustainability
ESCO
#promoting sustainability
Δραστηριότητες: 2
Ξεκίνησε: 8
Η playlist ολοκληρώθηκε: 0
Ώρα για να ολοκληρωθεί: 1 ώρα 30 λεπτά
Κοινοποίηση:

Διοργανωτές

Smart Idea
Η Badgecraft φιλοξενεί αυτήν την πλατφόρμα και την αναπτύσσει μαζί με κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγχρηματοδότησε την κατασκευή της πρώτης έκδοσης αυτής της πλατφόρμας. Επικοινωνήστε με το support@badgecraft.eu.
Πλατφόρμα
Αλλαγή γλώσσας:
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αρχική σελίδαΧάρτηςΔραστηριότητεςPlaylists