Σχετικά με εμάς
Playlists
Εγγραφή
1

Facts about Climat Change

Συμμετοχή
Σφαιρική ΕικόναΣήματα

Facts about Climat Change

Συμμετοχή

Σχετικά

What is climate change? What do we see in our own environment? Which areas are most affected by climate change?

Welcome to our Climate Change Workshop! During this session, we will discuss 7 key facts about the current state of the Earth's climate and the impact of human activity. We will explore the science behind climate change, its effects on our planet, and what we can do to mitigate its impact. By the end of this workshop, you will better understand the urgency of this issue and the steps we can take to create a more sustainable future. Let's get started!

During this session, we will discuss 7 key facts about the current state of the Earth's climate and the impact of human activity. We will explore the science behind climate change, its effects on our planet, and what we can do to mitigate its impact. By the end of this workshop, you will better understand the urgency of this issue and the steps we can take to create a more sustainable future. Let's get started!

Task 1: Watch a video on the science behind climate change. After watching the video, note the key points discussed and be prepared to share with the group.Task 2: Complete an activity on the effects of climate change in your local environment. Using a map or satellite image, identify an area in your community that has been affected by climate change. Write a brief description of what you observe, including changes in temperature, precipitation patterns, or vegetation.

Task 3: Research and report on a region that is particularly vulnerable to the effects of climate change. Choose a region experiencing extreme weather events, rising sea levels, or other impacts of climate change. Write a brief report summarizing the challenges faced by the region and the steps being taken to address them.

Task 4: Develop a personal action plan for reducing your carbon footprint. Based on what you have learned during this workshop, identify specific actions you can take to reduce your carbon emissions and mitigate the impact of climate change. Write down your plan and commit to implementing it over the next 6 months.

https://youth.europa.eu/get-involved/sustainable-development/how-reduce-my-carbon-footprint_en


Αποκτήστε το σήμα δραστηριότητας

7 Facts about Climat Change Αποκτήστε αυτό το σήμα

Having this badge means you reflect and challenge your sustainability values and worldviews. You advocate for equity and justice for current and future generations while supporting the view that humans are a part of nature.
Εργασίες
Αρ. Εργασίας 1
Εκδίδεται από τον οργανωτή ή σάρωση κώδικα QR
Participate in activity

Δεξιότητες

ESCO
#environmental science, environmental protection
ESCO
#ecology
ESCO
#sustainability
ESCO
#promote sustainability
Περιβάλλον & Οικολογία
Προστέθηκε στην playlist (1)
Ώρα για να ολοκληρωθεί: 1 ώρα
Κοινοποίηση:

Διοργανωτές

Smart Idea

Χρησιμοποιείται σε playlists

Here and Now!
Smart Idea
Η Badgecraft φιλοξενεί αυτήν την πλατφόρμα και την αναπτύσσει μαζί με κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγχρηματοδότησε την κατασκευή της πρώτης έκδοσης αυτής της πλατφόρμας. Επικοινωνήστε με το support@badgecraft.eu.
Πλατφόρμα
Αλλαγή γλώσσας:
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αρχική σελίδαΧάρτηςΔραστηριότητεςPlaylists