Global platform for Cities of Learning
About
Playlists
Sign up
1

Cities of Learning & Open Badges

Wednesday, October 13, 2021 11:00 - 11:45
Add to calendar
Nieuwegracht 41, 3512 LE Utrecht, Netherlands
Join
OverviewBadges

Cities of Learning & Open Badges

Wednesday, October 13, 2021 11:00 - 11:45
Nieuwegracht 41, 3512 LE Utrecht, Netherlands
Join

Content

Wil jij als Volksuniversiteit aan de slag met Open Badges? Dan is deze workshop precies wat jij zoekt!

"Cities of Learning draagt bij aan de ontwikkeling van de totale persoonlijkheid van mensen, ongeacht hun afkomst, hun religieuze of politieke overtuiging. Behalve door overdracht van informatie op gebieden der exacte en geesteswetenschappen ter vermeerdering van parate kennis, streeft zij naar dit doel door mogelijkheden te bieden tot verruiming van inzicht in geestelijke en kunstzinnige stromingen en in de maatschappelijke ontwikkeling, zulks ter bevordering van het zelfstandig denken en voelen en dienovereenkomstig zelfstandig handelen op grond van vrijwillig aanvaarde eigen verantwoordelijkheid. Cities of Learning beseft dat de individuele mens onverbrekelijk verbonden is met het geheel der menselijke samenleving. Zij wil derhalve de persoonlijke ontwikkeling van het individu stellen tegen de achtergrond van en in nauw verband met de maatschappij in al haar facetten. Cities of Learning streeft naar het bieden van kansen voor een voortdurende ontwikkeling van de persoon als individu en als lid van de menselijke samenleving in alle levensfasen.”

Misschien komt de bovenstaande tekst je een beetje bekend voor? Dat komt omdat Prof. dr. S.R. Steinmetz, oprichter van de eerste volksuniversiteit van Nederland, deze tekst in Amsterdam in 1913, en van de Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten (BNVU) in 1918, in 1928 deze tekst formuleerde als doelstelling van de Volksuniversiteiten. Ongelooflijk mooi hoe zo'n 100 jaar later deze missie nog steeds zeer herkenbaar is.

Tijdens de workshop komt het volgende aan bod:
- kennismaken met Cities of Learning en het fenomeen ‘Open Badges’;
- Inzicht verwerven over hoe je Open Badges zou kunnen gebruiken in je eigen organisatie en daarbuiten.

Deze workshop is alleen toegankelijk voor deelnemers aan het overleg Volksuniversiteiten.

Resources

  • User Guide Cities of Learning

Get activity badge

Get activity badge subtitle

Cities of Learning & Open Badges Get this badge

De houder van deze badge heeft op 13 oktober 2021 deelgenomen aan de workshop Cities of Learning & Open Badges.

Tijdens de workshop is het volgende aan bod gekomen:
- kennismaken met Cities of Learning en het fenomeen ‘Open Badges’;
- inzicht verwerven over hoe je Open Badges zou kunnen gebruiken in je eigen organisatie en daarbuiten.

De badge is tijdens het overleg Nederlandse Volksuniversiteiten middels een QR code uitgegeven door Rotterdam Cities of Learning.
Tasks
Task no. 1
Issued by organiser or scanning QR code
Deelname in workshop

Location

Nieuwegracht 41, 3512 LE Utrecht, Netherlands

Badges
1

Skills

ESCO
#seek innovation in current practices
Civic engagement
Added to playlist (0)
Time to complete: 45 minutes
Share:

Organisers

Rotterdam City of Learning
Badgecraft hosts this platform and develops it together with leading educational organisations. The European Union's programme Erasmus+ granted co-funding for building the first version of this platform. Contact support@badgecraft.eu.
Platform
Change to another language:
Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union
HomeAll activitiesPlaylistsMap