About
Playlists
Sign up
5

Emocionalna inteligencija

Join
OverviewBadges

Emocionalna inteligencija

Join

Content

Dobrodošli na plejlistu Emocionalne inteligencije (EQ).
Ovde ćeš naučiti šta je emocionalna inteligencija i upoznati se sa njenim osnovnim komponentama.
Za početak, emocionalna inteligencija (inače poznata kao emocionalni kvocijent ili EK) je sposobnost da razumeš, koristiš i upravljaš sopstvenim emocijama na pozitivne načine za ublažavanje stresa, efikasnu komunikaciju, empatiju sa drugima, prevazilaženje izazova i smirivanje sukoba. EQ je stekao popularnost u bestseleru iz 1995. godine "Emocionalna inteligencija", koji je napisao naučni novinar Daniel Goleman.
Daniel Goleman je predstavio mešoviti model koji je predstavio EQ kao širok spektar kompetencija i veština koje pokreću liderske performanse. Ovo su sledeće:
  • Samosvesnost – sposobnost poznavanja sopstvenih emocija, snaga, slabosti, nagona, vrednosti i ciljeva i prepoznavanja njihovog uticaja na druge, dok se koristi intuitivna osećanja za donošenje odluka.
  • Regulacija emocija – uključuje kontrolu ili preusmeravanje sopstvenih ometajućih emocija i impulsa i prilagođavanje promenljivim okolnostima.
  • Samomotivacija – svest o tome šta te motiviše.
  • Empatija – uzimanje u obzir osećanja drugih ljudi posebno prilikom donošenja odluka.
  • Socijalne veštine – upravljanje odnosima da bi se slagao/la sa drugima.

Ispunjavanjem pet zadataka naučićeš o svakoj od osnovnih veština, dok će ti radni listovi pomoći da razmisliš o stečenom znanju.
I najuzbudljiviji deo - dobićeš EQ Master bedž koji dokazuje tvoje stečene veštine u ovoj uzbudljivoj oblasti!

Da li želiš da naučiš nešto o sebi pre nego što zaroniš u more znanja?
Super ideja! Popuni test koji je pokrenula Fondacija za globalno liderstvo o emocionalnoj inteligenciji da bi dobio/la svoj jedinstveni rezultat.

Activities to complete

Complete the following activities, earn badges and you will see your playlist progress updated
Svest o sebi
Mandatory
1 hour
View full activity

Skills

ESCO
#demonstrate motivation for sales
ESCO
#Assertiveness
ESCO
#personal development
ESCO
#exercise self-control
ESCO
#social interaction
ESCO
#perform self-assessment
ESCO
#interact with others
ESCO
#self-promote
ESCO
#show empathy
Activities: 5
Started: 1
Completed playlist: 0
Time to complete: 5 hours
Share:

Organisers

Novi Sad City Of Learning
Badgecraft hosts this platform and develops it together with leading educational organisations. The European Union's programme Erasmus+ granted co-funding for building the first version of this platform. Contact support@badgecraft.eu.
Platform
Change to another language:
Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union
HomeMapActivitiesPlaylists