O
Plejliste
Prijavite se
1

GameON: Igre i inkluzija. Kompetencije o inkluziji razvijene kroz dizajniranje igara.

Pridruži se
PregledZnačke znanja

GameON: Igre i inkluzija. Kompetencije o inkluziji razvijene kroz dizajniranje igara.

Pridruži se

Sadržaj

Projekat Game On identifikovao je 12 ključnih kompetencija socijalne inkluzije tokom razvoja metodoloških modela i mapiranja evropskih dobrih praksi kako bi se promovisala socijalna inkluzija putem dizajniranja igara s učešćem mladih.

Lične kompetencije:

  • Kreativnost: Sposobnost generisanja novih ideja i pojmova iz asocijacija između poznatih ideja i pojmova. Kreativnost omogućava pronalaženje novih rešenja za izazove, probleme i situacije.
  • Otpornost: Sposobnost prevazilaženja neprijatnosti uz fleksibilnost da se kreativno prilagodi promenama. Otpornost pomaže pretvaranju teškoća u prilike za učenje, rast i razvoj.
  • Rešavanje problema: Sposobnost precizne analize situacije, procene mogućnosti i identifikacije pozitivnog rešenja.
  • Prilagodljivost: Sposobnost modifikovanja ponašanja s pozitivnim viđenjem i prilagođavanja različitim situacijama i ljudima brzo, odgovarajuće i bez straha.
  • Komunikacija: Sposobnost efikasnog i asertivnog kontakta s drugim ljudima ili grupama radi razmene informacija. Ova sposobnost uključuje i aktivno slušanje i promovisanje pozitivnih odnosa.
  • Kritičko razmišljanje: Sposobnost proširivanja perspektive stvarnosti pojedinca/ke, ispitivanja vlastitih uverenja, načina delovanja i danih stvarnosti.
  • 

Socijalne kompetencije:
Saradnja: Sposobnost radnje kooperativno s drugima kako bi se nešto postiglo, postigao zajednički cilj ili ostvarila međusobna korist. Ova kompetencija uključuje timski rad i prihvatanje povratnih informacija.
Uključenost: Sposobnost podrške i sprovođenja odluka, posvećenost postizanju zajedničkih ciljeva i ispunjenje preuzetih obaveza.
Poštovanje: Sposobnost prihvatanja sebe i drugih, identifikacije i prepoznavanja individualnih razlika bez diskriminacije i delovanje pod pretpostavkom da svi ljudi imaju ista prava. Ova kompetencija uključuje i sposobnost izgradnje poverenja na osnovu poštenog ponašanja.
Empatija: Sposobnost razumevanja osećanja, teškoća, želja, motivacija i ponašanja drugih i ponovnog doživljavanja istih bez suda.
Demokratsko donošenje odluka: Sposobnost izbora jedne ili druge opcije na zajednički i dobrovoljno s drugim ljudima i prihvatanje rezultata. Ova sposobnost uključuje pozitivno vrednovanje vrednosti i mišljenja drugih te traženje zajedničkog dobra iznad individualnog dobra.
Prakse aktivnog građanstva: Sposobnost interpretacije društvenih fenomena i problema, interakcije s drugim ljudima i grupama prema uspostavljenim normama za promociju njihovog rešenja te delovanje radi promovisanja demokratskih vrednosti.

Iako su ove kompetencije one koje smo otkrili analizirajući različite prakse dizajna igara u obrazovanju, ne svaki proces stvaranja igre s grupom mladih će dovesti do razvoja svih ovih kompetencija. Prilikom pripreme za rad na kreiranju igara s grupama, možete se fokusirati na jednu ili nekoliko njih.

Kako biste reflektovali o ovim kompetencijama, Game On je razvio gamificirani alat za procenu evolucije kompetencija socijalne inkluzije kod mladih u procesu dizajniranja igara. Alat, Incluship, omogućava mladima da budu protagonisti i svesni ove evolucije, uz vođstvo facilitatora/ke projekta.

___

Stručni partneri:
Nexes (Španija) – Vodeći partner, Idealúdica (Španija), Universitat de Barcelona (Španija), BalkanIdea Novi Sad (Srbija), Nectarus (Litvanija), Associazione Interculturale NUR (Italija).

Sufinansirano od strane programa Erasmus+ Evropske unije.


Preuzmi značku znanja aktivnosti

GameON: Igre i inkluzija. Kompetencije o inkluziji razvijene kroz dizajniranje igara. Preuzmi ovu značku znanja

Vlasnici/e ovog bedža su saznali/e više o kompetencijama vezanim za inkluziju razvijenim kroz dizajniranje igara i razmišljali/e o vlastitom iskustvu.

Ova aktivnost je deo šireg obrazovnog napora međunarodnog partnerstva "GameOn" s ciljem promovisanja inkluzije, participacije i kritičkog razmišljanja kroz dizajniranje igara.
Zadaci
Zadatak broj1
Dokaz verifikovan od strane: odobreno
Pročitajte tekst i saznajte više o različitim veštinama inkluzije koje se promovišu kroz dizajniranje igara. Kako biste promovisali neke od ovih veština, kao što je kreativnost, koje tehnike poznajete? Ako ne znate nijednu tehniku, molim vas da istražitei podelite informacije.

Veštine

ESCO
#collaborate for social inclusion
ESCO
#social pedagogy
ESCO
#work for social inclusion
Građanska participacija
Dodato na plejlistu (1)
Podelite :

Organizatori

GameOn - Game Design for Inclusion

Koristi se u plejlistama

GameOn: Koraci dizajniranja igara za inkluziju
GameOn - Game Design for Inclusion
Kreirano na GameOn
Badgecraft drži i razvija ovu platformu sa vodećim obrazovnim organizacijama. Program Evropske unije Erasmus+ odobrio je sufinansiranje za izradu prve verzije ove platforme. Kontaktirajte support@badgecraft.eu.
Platforma
Promenite na drugi jezik:
Kofinansirano kroz Erasmus+ program Evropske Komisije
Početna stranicaMapaAktivnostiPlejliste