Global platform for Cities of Learning
About
Playlists
Sign up
4

Konfliktinių situacijų raida ir sprendimo būdai

Join
OverviewBadges

Konfliktinių situacijų raida ir sprendimo būdai

Join

Content

Kur yra tarpasmeniniai santykiai, visada yra tikimybė susidurti su įvairių pozicijų, nuostatų, vertybių ar kitų situacijų, sankirtomis. Esminis klausimas, kaip mes tai atpažįstame, kaip suvokiame to priežastis ir kaip adekvačiai pasirenkame tai spręsti.

Šiame mokymosi grojaraštyje susipažinsime plačiau su pačiu konflikto fenomenu ir nuodugniau tyrinėsime kaip galime tai atpažinti, spręsti bei valdyti.

Konfliktas – tai skirtingų nuomonių, pozicijų, tikslų ir požiūrių susidūrimas, kuris gali įvykti tarp dviejų ar daugiau žmonių. Kiekvieno konflikto esminiai dalykai – konfliktinė situacija, konflikto objektas ir pozicija konflikto metu.

Konfliktinė situacija – tai konkretaus žmogaus požiūris į egzistuojantį požiūrių nesutapimą dėl savęs paties (savo tikslų, galimybių ir t. t.) ir dėl oponento – jo tikslų, individualių ir asmens ypatybių konkrečiomis aplinkybėmis, taip pat dėl to, kaip oponentas mato savo paties situaciją. Kitaip tariant, žmogus nesutinka su kitu žmogumi ar grupe žmonių.

Konflikto objektas – tai objektas (dalykas), subjektas (persona, žmogus) arba reiškinys, tapęs įvykusių nesutarimų priežastimi. Paprasčiau tariant, tai, dėl ko nesutaria abi konfliktuojančios pusės.

Pozicija konflikto metu – žodžiais išreikštas kiekvienos konfliktuojančios pusės noras. Kiekviena iš konfliktuojančių pusių išreiškia savo požiūrį į situaciją, susijusią su konfliktu.


Grįžtamąjį ryšį suteikia:

Brigita Baškevičiūtė - edukatorė bei jaunimo darbuotoja, intensyviai dirbanti darbo su jaunimu lauke daugiau nei 7 metus. Turimas aukštasis etikos išsilavinimas bei šiuo metu studijuojamas sociologijos magistras, įkvepia aktyviai nagrinėti futurologijos svarbą. Tai mokslas apie ateitį, kuris padeda atrasti įrankius kaip paruošti jaunus žmones ateičiai, remiantis technologinės pažangos tyrimais.


Projektas "New Dimension In Career Guidance" finansuojamas ERASMUS+ programos


Activities to complete

Complete the following activities, earn badges and you will see your playlist progress updated
Konfliktų atsiradimo priežastys
Mandatory
20 minutes
View full activity

Badges 4

Skills

ESCO
#team-working
ESCO
#reflexion
ESCO
#apply problem solving in social service
ESCO
#forming of public opinion
ESCO
#conflict management
ESCO
#manage feedback
ESCO
#advise on conflict management
Activities: 3
Started: 3
Completed playlist: 0
Time to complete: 1 hour 30 minutes
Share:

Organisers

New Dimension in Career Guidance
Badgecraft hosts this platform and develops it together with leading educational organisations. The European Union's programme Erasmus+ granted co-funding for building the first version of this platform. Contact support@badgecraft.eu.
Platform
Change to another language:
Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union
HomeAll activitiesPlaylistsMap